คำขวัญประจำอำเภอพระแสง

แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง

 งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี

 ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว

Advertisements