คำขวัญประจำอำเภอวิภาวดี

ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ

มีอุทยานแก่งกรุง น้ำตกสูงวิภาวดี

 มหานทีครองยัน ศูนย์พระราชทานศิลปะชีพ

Advertisements