สุราษฎร์ธานี ::
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ

สุราษฎร์ธานี จังหวัดหนึ่งบนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ถัดจากจังหวัดชุมพร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 645กม. มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสภาพป่าดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ มีแนวเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือใต้ของพื้นที่ลาดลงมาสู่ที่ราบตอนกลางไปจนถึงชายฝั่งลงไปในทะเลมีเกาะและหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า เกาะนางยวน

สุราษฎร์ธานี มีประวัติความเป็นมายาวนานมีหลักฐานการเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย ปรากฏอยู่ที่อำเภอไชยามีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนที่สุดรัชกาลที่ 6 พระราชทานนามว่า สุราษฎร์ธานี ซึ่งแปลว่าเมืองแห่งคนดีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว ผลไม้เป็นต้นกำเนิดของเงาะโรงเรียน ที่รสชาติดีที่สุดของไทย

ความกว้างของพื้นที่ ทำให้เราพบกับแหล่งท่องเที่ยวแทบทุกประเภท เช่นบริเวณเทือกเขา มีถ้ำ, น้ำตก, แอ่งน้ำ ลำธารมากมาย บริเวณเหนือเขื่อนรัชชประภา เป็นทะเลบนภูเขาขนาดใหญ่ก่อเกิดสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวน่าชมรอคอยนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่จะมาเยือน เมื่อลงเที่ยวทะเลก็จะพบกับเกาะแก่ง สวยงามสมดังเป็นเมืองร้อยเกาะที่มีชื่อเสี่ยงไปทั่วโลก เช่นเกาะสมุย เกาะพะงันหมู่เกาะอ่างทอง ที่นี่ คือสวรรค์กลางอ่าวไทย

 

 

 

 

Advertisements